НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність факультету охоплює найбільш актуальні питання геодезії, землевпорядкування і прикладного застосування геонформаційних систем. Основною метою науково-дослідної роботи кафедри є вдосконалення методів геодезичних досліджень, картографування, обґрунтування доцільності згущення державної геодезичної мережі, аналіз існуючих методів топографо-геодезичного забезпечення ведення земельного кадастру, врахування атмосферних впливів на геодезичні вимірювання, підвищення точності геодезичних вимірювань із застосуванням сучасних технологій і приладів, застосування сучасних GNSS – технологій для визначення координат та виконання кадастрових знімань, використання засобів фотограмметрії для складання цифрових карт, застосування ГІС – технологій в геодезичному та землевпорядному виробництві.

Тематика наукових досліджень містить наступні напрями:

 • методи створення перманентної GNSS-мережі Північного регіону України;
 • дослідження точності геодезичних вимірювань в кадастрових роботах;
 • проведення якісної оцінки земель несільськогосподарського призначення як складової частини земельного кадастру;
 • розробка та впровадження методів регулювання поживного режиму ґрунтів та картографо-аналітичної оцінки їх агроекологічного стану;
 • моніторинг водних ресурсів України з використанням цифрових методів та GNSS;
 • розробка методів виконання робіт з оцінки та приватизації земель;
 • методологія створення регіональних ГІС;
 • моніторинг екологічного стану за допомогою геоінформаційних технологій;
 • моніторинг раціонального природокористування за допомогою геоінформаційних технологій;
 • застосування геоінформаційних технологій та ДЗЗ для оцінки земельних ресурсів;
 • розробка гідрометричного забезпечення гідрологічних вишукувань;
 • розробка інтелектуальної системи тренажерного комп’ютерного навчання геодезичним вимірюванням;
 • вирішення геодезичної проблеми раціонального землекористування.

Науково-дослідну роботу на факультеті виконують за темами:

 • «Сучасні супутникові технології у вирішенні локальних проблем землеустрою та кадастру». Тема виконувалась за рахунок видатків Загального фонду держбюджету з 01.2011 року, згідно з додатком до наказу МОН України від 30.11.2010 року. Реєстраційний номер 0111U002363;
 • «Проект мережі перманентних (референцних) GNSS-станцій Північного регіону України»;
 • «Застосування геоінформаційних систем в задачах прогнозування електромагнітної сумісності;
 • «Дослідження стану і трансформації гідроресурсів із застосуванням новітніх технологій» (ініціатива);
 • «Аналіз можливості застосування вільного програмного забезпечення (ВПЗ) для потреб автоматизованої системи державного земельного кадастру (АС ДЗК).
 • Розробка проекта  веломережі міста Чернігова.
 • Застосування літальних апаратів (бпла) для моніторингу об`єктів навколишнього середовища.
 • Високоточні геодезичні методи при дослідженні стійкості унікальних споруд.