Інститут

Директор інституту: Терещук Олексій Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

Адреса: Україна 140351, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, каб. 214

Створений 1 червня 2003 року як факультет «Геоінформатики і управління територіями», а з 2006 р. перейменований в Інженерно-будівельний факультет, з 2017 навчально-науковий інститут будівництва.

Навчально-науковий інститут будівництва  здійснює підготовку на денній та заочній формах за напрямами та спеціальностями: Геодезія та землеустрій  (Геодезія та землеустрій, Планування та розвиток територій), Будівництво та цивільна інженерія, Дизайн середовища, Гідротехнічне будівництво.

До складу інституту входить дві кафедри: “Геодезії, картографії та землеустрою”, завідувач – Корнієнко Ігор Валентинович к.т.н., доцент.

“Архітектури і дизайну середовища”, завідувач – Савченко Олена Віталіївна д.т.н., професор.

У розпорядженні інституту − геодезичний полігон, який розташований у заповіднику “Урочище Святе”, де студенти проходять навчальну геодезичну практику.

Укладені договори про співпрацю з навчальними і науково-виробничими закладами України та зарубіжжя зокрема: ГАО НАН України, НУ «ЛьвівськаПолітехніка», Київський національний університет будівництва та архітектури, Вармінсько-Мазурський університет (м. Ольштин, Польща), Технічний університет (м. Нойнбранденбург, Німеччина), Римський Університет “Sapienza” (Рим, Італія),  Науково-дослідний інститут геодезичний топографічний та картографічний (м. Прага, Чехія), Державний університет шляхів сполучення (м. Санкт-Петербург, Росія), «Чернігівбуд» та ін.

Спільно з Головною астрономічною обсерваторією Національної Академії наук України у 2005 році на базі діючого на той час, інженерно-будівельного факультету встановлена та введена в дію перманентна GNSS-станція «Чернігів» (CNIV), яка включена до Української та Європейської супутникових мереж, у 2007 році – аналогічна GNSS-станція «Прилуки» (PRYL), а у 2011 році – «Короп» (KORP).

Надалі планується встановлення ще декількох GNSS – станцій для координатного забезпечення Північного регіону України.

З 2005 року щорічно проводяться міжнародні конференції, публікуються збірники наукових праць.

З 2011 року відкриті курси підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, які відповідають за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються.

У 2012 році створено науково-дослідну лабораторію “Інженерії навколишнього середовища” та отримано ліцензію на виконання землевпорядних робіт.