IMG_7662

Акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напрямку підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»

У період з 06 по 08 грудня 2017 року в Чернігівському національному технологічному університеті працювала експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напрямку підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» у складі:
Прогульний Віктор Йосипович – завідувач кафедри водопостачання та водовідведення Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Ткачук Андрій Васильович – декан факультету водогосподарської інженерії та екології Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.
Експертна комісія розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Чернігівському національному технологічному університеті, пов’язаної з підготовкою бакалаврів за напрямом 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»:
Підготовку бакалаврів напряму 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» забезпечують штатні висококваліфіковані науково-педагогічні кадри 10-ти кафедр університету. Всі викладачі є спеціалістами за профілем дисциплін, які вони викладають.
За підсумками експертизи документів і матеріалів, поданих університетом, комісія констатує, що якісний склад викладачів дає можливість забезпечити підготовку бакалаврів на належному рівні.
Підготовка фахівців напряму 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» у Чернігівському національному технологічному університеті та умови її здійснення відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу та обґрунтовують акредитацію заявленого напряму підготовки за освітнім ступенем «бакалавр».